KRAVÍ HORA

VINICE VE VINAŘSKÉ OBCI KONICE U ZNOJMA

Kraví hora je významná viniční trať o rozloze 67 hektarů. Starý předtřetihorně zvětralý a erozí hloubkově členěný povrch na okraji dyjského masivu byl během historie několikrát zaplaven mořem a překryt naplaveninami přinesenými toky z výše položených oblastí pevniny. Zdvihy pevniny a ustoupení moře obnovily erozi a vzniklo hluboké údolí Dyje, tak došlo i k odkrytí pohřbených skalnatých výchozů na úbočí Kraví hory či na jihozápadním okraji Nového Šaldorfa. Písky a slabě zpevněné pískovce s polohami štěrčíků a jílů se ukládaly v mělkých příbřežních vodách. Součástí usazeniny je i velké množství sloučenin železa. Byly zde nalezeny fragmenty masivních kostí (čelist kytovce, žebro sirény, kosti krokodýla) i jemnější schránky měkkýšů. Štěrk tvoří 30% skeletu. Nadmořská výška 260 - 338 metrů nad mořem, průměrná roční teplota je 9,1 °C a průměrné roční srážky činí 520 mm.

Litry potu, dřiny, alergie a hlavně nespočet hodin práce, ale po malých krůčcích se má starý, 10 roků neobdělávaný vinohrad, znovu k světu. Viniční trať Kraví hora dlouho nenápadně ladem ukrývala tuto vinici s překrásným výhledem na Konice u Znojma a Národní park Podyjí. Osázena byla v roce 1970 rakouským klonem odrůdy Veltlínské zelené na třetihorním podloží v nadmořské výšce, která dříve tvořila okraj moře. Díky tomu má jako jedna z mála vinic na Znojemsku zásadité pH v podloží. Místní usedlíci a starší vinaři nazývají tento vinohrad "basa" z důvodu specifického tvaru vedení řádků, který připomíná hudební nástroj. Hospodařím zde na 0,8 hektaru vinice východní expozice, ve které jsem strávil mnoho volného času a snažil se ji vyčistit od všech keřů, stromů, šípků, popadaných sloupků a prasklých drátů, aby po 10 letech odpočinku mohla znovu začít dávat znojemské kořenité Veltlíny. A protože si už zvykla, že žádnou chemii k tomu aby měla zdravé hrozny nepotřebuje, budu ji udržovat v tomto bio režimu i nadále. Obdělávání této parcely je z důvodu geologické unikátnosti realizováno ve spolupráci s Národním parkem Podyjí. V okolí vinohradu se nacházejí domečky pro hmyz a hady.